سیستم های ذخیره سازی انرژی

تاریخ برگزاری رویداد ۱۹ خرداد تا ۲۷ خرداد، ۱۴۰۱

ارائه دهندگان

پرهام تقی زادگان

دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

نفیسه بلقن آبادی

Mohsen Saeidi

امیررضا فتحی

دانشجوی دکتری مهندسی و علم مواد

سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی: معرفی، ساخت و ارزیابی عملکرد

Energy Storage Systems: Zero to Hero

 

در این دوره بررسی تخصصی سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی با رویکرد آزمایشگاهی ارائه می‌شود. این دوره مبانی اولیه ساخت و ارزیابی این سیستم‌ها را در بر می‌گیرد که برای افراد مبتدی آموزنده خواهد بود. پروتکل‌های ساخت اجزاء و سل کامل برای انجام آزمون‌های الکتروشیمیایی نشان داده می‌شود و در نهایت روش‌های مختلف ارزیابی،‌ بررسی مکانیسم عملکرد، سینتیک واکنش‌ها و محاسبه ظرفیت ویژه، چگالی انرژی، چگالی توانی و دیگر پارامترهای مرتبط با روش‌های مختلف ارائه می‌شود. همچنین، نرم‌افزار Z-View برای برازش منحنی‌های EIS و نرم‌افزار Origin Pro برای محاسبه سطح زیر منحنی، رسم نمودارها و محاسبه سطح الکتروفعال آموزش داده خواهد شد. این دوره برای کلیه افرادی که در حوزه ادوات انرژی کار می‌کنند مطالب آموزنده‌ای دارد.

 

*جلسه اول: ارزیابی عملکرد و محاسبات مربوط به ادوات ذخیره سازی انرژی: تکنیک EIS

محسن سعیدی

پنجشنبه 19 خرداد ماه از ساعت 9 تا 12 - مجموعا 3 ساعت ارائه همراه با 1 ساعت پرسش و پاسخ از ساعت 14 تا 15

*جلسه دوم: ارزییابی عملکرد و محاسبات مربوط به ادوات ذخیره سازی انرژی: تکنیک CV

محسن سعیدی

جمعه 20 خرداد ماه از ساعت 9 تا 12:30 - مجموعا 3 ساعت ارائه

* جلسه سوم: ارزییابی عملکرد و محاسبات مربوط به ادوات ذخیره سازی انرژی: تکنیک GCD

محسن سعیدی

جمعه 20 خرداد ماه از ساعت 14 تا 15 - مجموعا 1 ساعت ارائه همراه با 1 ساعت پرسش پاسخ و پاسخ از ساعت 15:30 تا 16:30(جلسه پرسش و پاسخ مربوط به جلسه دوم و سوم)

*جلسه چهارم: معرفی انواع ادوات ذخیره‌سازی انرژی: اجزا و مکانیزم‌های عملکرد آن، مطالعات بازار و نگاهی به آینده

نفیسه بلقن آبادی/ امیر رضا فتحی

پنج شنبه 26 خرداد ماه از ساعت 9 تا 12:30 و 15 تا 16- مجموعا 4 ساعت ارائه همراه با 1ساعت پرسش و پاسخ از ساعت 16:30 تا 17:30

*جلسه پنجم: سنتز اجزا ادوات ذخیره سازی انرژی در مقیاس آزمایشگاهی (کاتد، آند، الکترولیت و جداکننده)

امیر رضا فتحی

جمعه 27 خرداد ماه از ساعت 9 تا 11 - مجموعا 2 ساعت ارائه

*جلسه ششم: ساخت سل کامل و ترفند های آزمایشگاهی

امیر رضا فتحی/ پرهام تقی زادگان

جمعه 27 خرداد ماه از ساعت 11:30 تا 12:30 - مجموعا 1 ساعت ارائه همراه با 1 ساعت پرسش و پاسخ از ساعت 14 تا 15(جلسه پرسش و پاسخ مربوط به جلسه دوم و سوم)

 

**سطح دوره:

از مقدماتی تا پیشرفته

 

**گروه های مخاطب:

دانشجویان رشته های شیمی، فیزیک، مهندسی مواد، مهندسی انرژی، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، نانو

 

** مدرسین دوره:

دکتر محسن سعیدی

فارغ التحصیل دکترای گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

محقق پسادکترا در دانشگاه Shanghai Jiao Tong University کشور چین

حوزه پژوهش: الکترو/فوتوکاتالیست

 

مهندس امیررضا فتحی

دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

حوزه پژوهش: باتری‌های فلز-یون

 

مهندس نفیسه بلقن آبادی

دانشجوی دکترای گرایش شناسایی و انتخاب مواد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

حوزه پژوهش: باتری‌های فلز-یون

 

پرهام تقی زادگان

دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

حوزه پژوهش: کاتد باتری‌های فلز-یون

 

سیستم های ذخیره سازی انرژی


تاریخ برگزاری رویداد ۱۹ خرداد تا ۲۷ خرداد، ۱۴۰۱


۶۹۹,۰۰۰ تومان